Sitemap   |  Contact  |  Home  |  中文  |  CAS
ABOUT US
 
RESEARCH
 
PEOPLE
 
POSITIONS AVAILABLE
Education & Training
  International Students
  Postgraduate
  Doctor Mentor
  Master Mentor
  Location:Home > Education & Training > Doctor Mentor
Doctor Mentor
Close Text Size: A A A Print

Condensed Matter Physics

QIN Hua

 

ZHANG Baoshun

 
   
Organic Chemistry   

 

ZHOU Ming 

 

ZHANG Zhijun

JIN Jian 

CHEN Wei  
Physical Chemistry  
CHEN Liwei   YANG Peidong

CUI Zheng

LI Qingwen

 

JIN Jian

CHENG Guosheng

 

ZHOU Ming 

 

CHEN Wei 

 

WANG Qiangbin 

 

JIANG Jiang

 

Biophysics
 

LI Jiong 

 

MA Hongwei

 

ZHANG Zhijun

 

ZHU Yimin 

 

WANG Qiangbin 

 

CHENG Guosheng 

 

 

ZHOU Ming

 

     
Materials  Physics and Chemistry  
 

ZHANG Baoshun

 

 

XU Ke

 

 

DENG Zongwu

 

   

Physical Electronics 

 

ZHANG Yaohui

 

       
Microelectronics and Solid Electronics

 

YANG Hui 

 

CUI Zheng

 

XU Ke 

 

CHENG Guosheng 

 

DONG Jianrong

 

DONG Jun 

 

QIN Hua 

 

WANG Huaibing

 

WANG Xuguang 

 

ZHANG Yaohui  

 

LIU Hongyue 

 

 

LI Tong

 

ZHANG Jinping

 ZHANG Shuming

 

WANG Shoujue

 

ZHU Jianjun

 

       
NEWS & EVENTS
 
INTERNATIONAL COOPERATION
 
EDUCATION & TRAINING
 
RESOURCES
Copyright ©2008-2011 Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics (SINANO), CAS
Address: 398 Ruoshui Road, SEID, SIP, Suzhou, 215123, China|Tel:+86512 6287 2509|Fax:+86512 6260 3079|Email: administrator@sinano.ac.cn